Služby

Vedení účetnictví

Nabízíme kompletní zpracování účetnictví i daňové evidence (dříve podvojné i jednoduché), včetně zpracování mezd a konečných výstupů v rámci roční účetní závěrky (daňové přiznání, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha a výroční zprávu u právnických osob a daňové přiznání a výkaz o majetku a závazcích u fyzických osob).

Finanční analýzy

V případě potřeby jsme schopni nabídnout analytické vyřešení konkrétních podnikatelských záměrů a jejich projednání s jednotlivými bankovními domy nebo jinými investory.

Metodické vedení

Nabízíme operativní poradu a konzultace při složitějších obchodních případech už ve stadiu jejich vzniku, včetně navržení optimálního právního rámce celé transakce.

Daňové poradenství

V rámci služby daňového poradenství pomáháme klientovi splnit řádně všechny daňové povinnosti, kterým musí v České republice dostát.

V rámci daňového poradenství jsme plně připraveni Vám nabídnout tento soubor nástrojů:

  • Konzultace při přípravě obchodních smluv
  • Sestavení daňových variant při přípravě obchodních případů
  • Sestavení daňových přiznání
  • Zastupování klienta v daňovém řízení
  • Ověření základu daně